- - -
thế bấm
Thoáng nghe gió lạ [Am]nh về trên phố [Dm]x a
Thoáng nghe chút buồ [G]n đọng trên [C]mắ t khô
Vẫn nghe tiến [F]g lòng gọi em xót [Dm]x a
Ngày x [E]ưa ấy...
Ngỡ như hôm nào đ [Am]ời còn có [Dm]nha u
Tiếng yêu ban đầu rộ [G]n ràng xuyến [C]xa o
Bỗng nghe nhó [F]i lòng về nơi rất [Dm]xa
Đâu còn [E]nữa...
Đã biết bao lần dặ [Am]n lòng thôi nhớ [Dm]n hung
Đã biết bao lần vùi s [G]âu trong lãng [C]quê n
Đã biết bao lần [F]mà sao càng nhớ [Dm]thêm
Người y [E]êu hỡi...
ĐK:
Mình [Am]tôi trên con [Dm]phố, lẻ [G]lo i
Nhớ e [G]m, thoáng hương xưa êm [C]đề m
Chiều n [F]ay gió [G]l ên, con [E]đườn g cũ
Bước ch [E]ân tôi về tìm lãng [Am]q uên...
Em [Am]ơi còn nhớ [Dm]chă ng, [G]ngày nào...
Bê [G]n nhau trên phố [C]m ưa, sao nghe ấm [F]lò ng ?
Chiếc hôn t [E]rao vội vã
Sao [Am]nghe lòng nhớ [Dm]thư ơng, [G]ngày n ào
Trao [G]nhau ngàn tiếng y [C]êu, ôi sao nhói [F]l òng ?
Giấc mơ xa l [E]ạ quá
Thôi đành p [Am]hôi pha.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận