- - -
thế bấm
Ðêm [Am] khuya mưa [Am7] rơi rơi trên đường [Dm] vắng [Dm7]
Ðôi [G] chân lang [G7] thang tâm tư trầm [C] lắng
Hạt [E7] mưa réo rắt nỗi [Am] buồn cho thế gian [G] sầu
Thương mối duyên [F] đầu yêu lứa đôi [E] nghèo
[D] Ðội [E] mưa [D] mà [E7] đi.

Ði [Am] trong đêm [Am7] mưa mưa rơi tầm [Dm] tã [Dm7]
Hoang [G] mang bâng [G7] khuâng ai mong từ [C] giã
Hạt [E7] mưa rơi ướt mi [Am] nàng se thắt tim [G] chàng
Giây phút ngỡ [F] ngàng đôi lứa thôi [E] đành
[F] Giã [E7] từ đêm [Am] mưa.

Ơ ớ ơ ơ [G] ờ ơ ớ ơ ơ [F] ờ
Ơ ớ ơ ơ [E] ờ [D] ơ [E] ơ [D] ờ [E7] ơ
[F] Giã [E7] từ đêm [Am] mưa.

Sheet Ảnh 'Giã từ đêm mưa'

Giã từ đêm mưa sheet(bản nhạc) Giã từ đêm mưa sheet(bản nhạc) Giã từ đêm mưa sheet(bản nhạc) Giã từ đêm mưa sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận