- - -
thế bấm
1. Một nghìn [C] năm nô lệ vợ nhà
Một nghìn [G] năm nô lệ vợ [C] ta
Hai mươi [Dm] năm rửa chén chùi [C] nhà
Gia tài của vợ để lại cho [Am] ta
Gia tài của [G] vợ là khối việc [C] nhà.

2. Một nghìn [C] năm ta sợ đàn bà
Một trăm [G] năm ta sợ vợ [C] ta
Hai mươi [Dm] năm làm hết việc [C] nhà
Ôi còn gì là một đời trai [Am] tơ
Chỉ còn lại [G] là một kiếp chồng [C] khờ.

ĐK1: Nàng dạy [C] ta biết nấu thịt bò
Nàng dạy [F] ta biết kho thịt [C] kho
[F] Ta biết kho thịt [C] kho, cho thật [G] ngon
[C] Nàng dạy ta rửa chén chùi nhà
Nàng dạy [F] ta biết mua đồ [C] sale
[F] Ôi biết bao là [G] ơn, ơn vợ [C] nhà.

3. Một nghìn [C] năm đi làm người chồng,
Một nghìn [G] năm trong đời xiềng [C] gông
Hai mươi [Dm] năm làm kiếp lòng [C] thòng
Ôi còn lại gì ngoài bộ xương [Am] teo
Chỉ còn lại [G] là một kiếp bọt [C] bèo.

4. Đời đàn [C] ông như vậy là thường
Đời đàn [G] ông nghĩ lại mà [C] thương
Con, con [Dm] ơi hãy cố noi [C] gương
Hễ làm việc nhà thì đừng bê [Am] tha
Cho dù sợ [G] bà thì cũng bà [C] nhà.

ĐK2: Dạy cho [C] con khi phải chùi nhà
Dạy cho [F] con biết ơn người [C] ta
[F] Con biết ơn người [C] ta, không rền [G] la
[C] Dạy cho con biết quý đàn bà
Dạy cho [F] con biết như người [C] cha
[F] Con biết như người [G] cha, vui việc [C] nhà.

* Bài gốc: Gia tài của mẹ - Trịnh Công Sơn
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận