- - -
thế bấm
Good bye my [C] love xin giã [Am] biệt người tình [Dm] ơi [G]
Good bye my [C] love đến bao [Am] giờ còn trông thấy [Em] nhau
Tình yêu [F] đó không hề [G] phai
Dẫu [Dm] cho xa cách muôn [Am] trùng
[Dm] ôi vẫn yêu anh hoài mặc đời đổi [G] thay

Good bye my [C] love xin giã [Am] biệt người tình [Dm] ơi [G]
Good bye my [C] love đến bao [Am] giờ còn trông thấy [Em] nhau
Người yêu [F] hỡi xin đừng [G] quên
Nhớ [Dm] chăng giây phút êm [Am] đềm
[Dm] Xin giữ sao cho [G] tình mình còn bền [C] lâu

Mong ước sao [Am] có một ngày [Em] mắt thôi sầu úa
Không còn buồn vì đợi [F] chờ và ta [Em] sẽ có nhau trong [G] đời
Trọn cuộc [Am] đời, một lần tình thiết [Dm] tha
Vạn [Am] ngày buồn xót [Dm] xa
Người yêu [Em] hỡi có hay cho đớn đau [G] này của lòng [C] tôi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận