- - -
thế bấm
Tone F: Capo 5
Gặp [C]gỡ đức [Am]KiTô biến [F]đổi cuộc đời mình,
Gặp [Dm]gỡ đức [G]KiTô đón nhận ơn tái [C]sinh.
Gặp [C]gỡ đức [Am]KiTô chân [F]thành mình gặp mình.
Gặp [Dm]gỡ đức [G]KiTô nảy [G7]sinh tình đệ [C]huynh [C7]

Nguồn [F]suối nếu bế tắc thì dòng [G]sông mau cạn [C]khô.
Tình [F]yêu không KiTô, ôi tình [G]yêu sao cằn [C]cỗi. [C7]
vì [F]chính chúa nguồn suối, nguồn [G]yêu thương vô [C]biên,
biển [F]yêu thương nối [G]liền các [G7]hoang đảo giữa đại [C]dương
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận