- - -
thế bấm
Mênh [C] mông mênh mông gánh [F] lúa mênh [C] mông
Lúc [Dm] trời mà rạng [Gm] đông rạng [G] đông
Bóng [C] người thấp [G] thoáng cuối [C] đường thanh [G] vắng
Bước [Am] đều mà quang gánh nặng [G] vai
Chơi [C] vơi chơi vơi tiếng [F] hát chơi [C] vơi
Dân [Gm] làng mà làng [Cm] ơi [Gm] làng [Cm] ơi [Bb]
Tiếng [Dm] người ơi [Am] ới qua [G7] làn nắng [Am] mới
Vui [C] chân đi tới [F] phiên chợ [C] mai
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về
Gánh thóc [Am] về gánh thóc [C] về
[G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về! [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về!

Rung [C] rinh rung rinh gánh [F] lúa rung [C] rinh
Cánh [Dm] đồng mà xinh [Gm] xinh rằng [G] xinh
Lão [C] bà tóc [G] trắng kĩu [C] kịt quang [G] gánh
Môi [Am] trầu mà tươi đám cỏ [G] xanh
Rung [C] rinh rung rinh gánh [F] lúa rung [C] rinh
Sức [Gm] già mà còn [Cm] nhanh [Gm] còn [Cm] nhanh [Bb]
Thóc [Dm] bà phơi [Am] nắng lúa [G7] nhà tôi [Am] gánh
Hai [C] vai đem sức [F] nuôi toàn [C] dân
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về
Gánh thóc [Am] về gánh thóc [C] về
[G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về! [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về!

Ðêm [C] qua trăng mơ sáng [F] khắp thôn [C] quê
Hỡi [Dm] chàng mà chàng [Gm] ơi chàng [G] ơi
Có [C] nàng xay [G] lúa quyến [C] tròn thương [G] nhớ
Thương [Am] chàng mà dãi nắng dầm [G] mưa
Ðêm [C] qua trăng mơ thức [F] suốt canh [C] khuya
Hỡi [Gm] chàng mà chàng [Cm] ơi [Gm] chàng [Cm] ơi [Bb]
Sớm [Dm] ngày mai [Am] tới thóc [G7] vàng cơm [Am] mới
Ði [C] nuôi dân gánh [F] một thành [C] hai
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về
Gánh thóc [Am] về gánh thóc [C] về
[G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về! [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về!

Sheet Ảnh 'Gánh lúa'

Gánh lúa sheet(bản nhạc) Gánh lúa sheet(bản nhạc) Gánh lúa sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận