- - -
thế bấm
[Am]Gần nhau, trao cho nhau, tin yêu tình loài [Dm]người.
Gần nhau, trao cho nhau, [G]tin yêu đừng gian dối.
[F]Gần nhau, trao cho nhau ánh mắt [G]nhân loại này.
[C]Tình yêu, trao cho nhau,xây đắp trên tình [Am]người.
[Am]Cho dù, rừng thay lá xanh [Dm]đi. [C]Cho dù, bỉên cạn nước bao [G]la.
[F]Ta vẫn yêu thương nhau, mãi mãi.[Am] Gần nhau…
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận