- - -
thế bấm
Mỗi [Em] cánh thư về từ đảo [Am] xa
Anh thường nói [Em] rằng Trường Sa lắm xa [D] xôi
Nơi anh đóng [Em] quân là một vùng đảo [Am] nhỏ
Bên đồng đội yêu [C] thuơng

Chỉ có loài chim [Em] biển, sóng vỗ điệp [Am] trùng
Quanh đảo trúc [Em] san hô
Trường Sa [D] ơi! Biển đảo quê [Am] hương
Đôi mắt biên [D] cương, vẫn sáng long [Em] lanh
Giữa sóng [Am] cuồng bão [Em] giật, đảo quê [B7] hương
Anh vẫn đêm [Am] ngày giữ biển khơi
Thương nhớ sao [C] vơi người chiến [Em] sỹ Trường [C] Sa ơi!

Không [G] xa đâu Trường Sa [D] ơi!
Không [B] xa đâu Trường Sa [F#] ơi! [B]
Vẫn gần bên [Em] em vì Trường [C] Sa luôn bên anh
Vẫn gần bên [B] anh vì Trường Sa luôn bên [Em] em

Mong [Em] cánh thư về từ đảo [Am] xa
Nơi thành phố [Em] này Trường Sa vẫn bên [D] em
Anh ơi có [Em] nghe lời người từ phố [Am] biển
Khi ngọn triều dâng [C] cao

Khi cánh hải [Em] âu về
Khi gió sang [Am] mùa nơi đảo trúc san [Em] hô
Chiều [D] nơi đây sao bỗng bâng [Am] khuâng
Như thấy anh [D] đang sừng sững kiên [Em] rung
Giữa sóng [Am] cuồng bão [Em] giật đảo quê [B7] hương
Anh vẫn đêm [Am] ngày giữ biển [C] khơi
Thương nhớ [Em] sao vơi người chiến sĩ Trường Sa [C] ơi

Không [G] xa đâu Trường Sa [D] ơi!
Không [B] xa đâu Trường Sa [F#] ơi! [B]
Vẫn gần bên [Em] em vì Trường Sa luôn bên [C] anh
Vẫn gần bên [B] anh vì Trường Sa luôn bên [Em] em
Vẫn gần bên [Em] em vì Trường Sa luôn [C] bên anh
Vẫn gần bên [B] anh vì Trường Sa luôn [Em] bên em

Sheet Ảnh 'Gần lắm Trường Sa'

Gần lắm Trường Sa sheet(bản nhạc) Gần lắm Trường Sa sheet(bản nhạc) Gần lắm Trường Sa sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận