- - -
thế bấm
Bon [G] bon xe chạy về quê
Thăm [Em] lại tổ tiên ông [D] bà
Bon [C] bon xe chạy về [Bm] nhà
Thăm [G] lại vườn cà ao [D] cá

Hôm [C] nay em được về [Am] quê
Về [C] thăm ông bà cô [D] bác
Vui sao khi được về quê
Hỏi thăm sức khỏe họ [G] hàng.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận