- - -
thế bấm
Capo ngăn 2
[A]Ngồi nơi đây lanh b [C#m]uốt kon [F#m]tim
Vì em ko sưởi [C#m]ấm cho [D]anh đó
V [A]ì ngày xưa anh [E7]n hớ đôi ta ngày ấy đông sang [D]th ật ấm êm
Đôi ta ước mơ sau này sẽ đế [C#m]n nơi tuyết rơi [F#m]dà y
Mà giờ đông sa [A]ng em vắng [D]b óng cất bước đã lâu ko về đ
Làm sao anh [A]có em đây
Giờ phương xa người [C#m]nhớ anh [D]ko đó
Người phươn [F#m]g xa chắc đã thấy [D]tuyết rơi như em đã [C#m]ước m ơ
N [A]ên em yêu nay [F#m]đ ã quên anh
Để trái tim a [C#m]nh thầm nhớ đến [A]em
Để từng đ [D]êm anh đây trống vắng chỉ mong [E7]e m
Người nhớ ko n [A]gười ta ước mơ
Mình sẽ đi v [F#m]ề nơi tuyết rơi
Mình sẽ bên [C#m]hau dưới ngàn [D]bông tuyết để mình minh chứng mãi [E7]yêu nhau
Mà cớ sao người đi rất lâu
Mà chẳng quay về đây với anh sao người lại dành tâm chẳng cho anh thấy tuyết rơi em ơi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận