- - -
thế bấm
Hôm [D] nay mừng phật đản sanh em [A] theo mẹ lễ [D] chùa
Lòng [G] em như hoa sen [Em] thắm kinh thành nhân đức bổn [A] sư
Cầu [G] xin phật tổ ban lành cho con khôn [Em] lớn học hành chăm [A] ngoan
Cầu [D] xin muôn pháp rưới [Em] ban cho muôn hoa [A] nở cho con nên [D] người

Hôm [D] nay mừng phật đản sanh em [A] theo mẹ đi lễ [D] chùa
Mười [G] hương hân hoan ca [Em] hát phước lành cho khắp trần [A] gian
Cầu [G] xin phật tổ ban lành nơi nơi no [Em] ấm nhà nhà yên [A] vui
Nhờ [D] luôn ông Đức Thế [Em] Tôn quê hương đát [A] nước hóa luôn thanh [D] bình
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận