- - -
thế bấm
Đã lâu [Em] rồi còn thương còn nhớ
Bến Ninh [A] Kiều còn đợi còn [Em] chờ
Dòng sông [G] này tình đầu chớm [B7] nở
Vẫn lững [D] lờ con sông nước chảy [B7] xuôi

Qua mấy [Em] ngõ có một con đò trưa hè nắng đổ
Hàng dừa che mát [B7] anh, hàng dừa che mát [Am] em
Những lời tỏ [Em] tình ngày xưa không [B7] nói để ngày nay tiếc [Em] hoài

Hò [A] ơ hỡi [Em] hò

Câu hát ân tình, ngàn [A] năm vẫn [Em] còn
Chồng gần không lấy mà lấy chồng [Am] xa
Lỡ mai cha yếu mẹ [Em] già, lỡ mai cha yếu mẹ [A] già
Chén cơm đôi [G] đũa bộ kỷ trà ai [Em] dâng

Xót xa [Em] nhiều vì thương vì nhớ
Dẫu biết [A] rằng tình bạc tình [Em] hờn
Người đi [G] một nửa hồn tôi [B7] mất
Nửa dại [D] khờ lây lất buồn [B7] xưa

Qua chốn [Em] cũ nghe lòng thương nhiều
Ai nào có hiểu ngày đầu tiên biết [B7] yêu
Mà không dám nói [Am] yêu, bây giờ lỡ [Em] rồi
Đường chia hai [B7] lối một mình ôm nỗi [Em] buồn
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận