- - -
thế bấm
Đưa em [Gm]về đưới mưa, nói năng [Bb]chi cũng thừa [Dm]
Như mưa [Gm]đời phất phơ [Cm], chắc ta [F]gần nhau chưa [Gm]
Tay ta [Gm]từng ngón tay, vuốt tóc [Bb]em lưng dài [Dm]
Đôi ta [Cm]vào quán trưa, nhắc nhau [F]tình phôi pha [Gm]
Em mang [Gm]hồn vô tội [Cm], đeo thánh [Cm]giá huy hoàng [Bb]
Còn ta [Eb]nhiều sám hối [D7]mà sao [D7]vẫn hoang đàng [Gm]
Đưa em [Gm]về dưới mưa, nói năng [Bb]chi cũng thừa [Dm]
Đưa em [Cm]về dưới mưa [Cm], có nhau [F]mà như xa [Gm]
Em hiền [G]như ma-soeur, [G]vết thương [C]ta bốn mùa [G]
Trái tim [D7]ta bệnh hoạn [Am], em yêu [D7]này em yêu [G]
Ta nhờ [G]em ru ta, [G]hãy ru [C]tên vô đạo [G]
Hãy ru [D7]tên khờ khạo [Am], em yêu [D7]này em yêu [G]
Đưa em [Gm]về dưới mưa [Gm], chiếc xe [Bb]lăn dốc già [Dm]
Đưa em [Cm]về dưới mưa [Cm], áo em [F]bùn lưa thưa [Gm]
Đưa em [Gm]về dưới mưa [Gm], hỡi cô [Bb]em bé nhỏ [Dm]
Ôi duyên [Cm]tình đã qua [Cm], có bao [F]giờ không xưa [Gm]
Vai em [Gm]tròn dưới mưa [Gm], ướt bao [Bb]nhiêu cũng vừa [Dm]
Như u [Cm]tình đã xa [Cm], thấm linh [Bb]hồn em yêu [Gm]
La la [Gm]là lá la [Gm], lá la [Bb]la la là [Dm]
La la [Cm]là lá la [Cm]lá la [F]là la la
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận