- - -
thế bấm
[C] Sáng sớm hôm [Em] nay mẹ cho [G] em đi chơi thú [C] nhún
Vì ngày hôm [Em] qua em rất [C] ngoan khi đi học [G] về
[C] Thú nhún vui [Em] ghê nào là [C] voi nào là xe [F] lớn
Còn cả chiếc phi [G] cơ ôi vui sao vui thật là [C] vui.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận