- - -
thế bấm
[Dm]Bỏ mặc căn [Am]nhà bỏ mặc tôi
[Dm]Bỏ mặc nơi [Am]đây bỏ mặc người
[Bdim]Bỏ trăm [Dm]năm sau ngàn năm nữa
[Dm]Bỏ mặc [Am]tôi là tôi là ai
[C]Em đi [Em]bỏ lại con đường
[Dm]Bờ xa cỏ [Em]dại vô thường nhớ em
[Am]Ra đi
[Am]Em [Bdim]đi bỏ lại dặm trường
[Am]Ngàn dâu cố [Bdim]quận muôn trùng nhớ thêm
Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi
Bỏ mặc gian nan bỏ mặc người
Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui.
Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai
Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi
Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới
Bỏ mặc tay buồn không bàn tay
Bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ai
Bỏ mặc chăn không bỏ mặc người
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận