- - -
thế bấm
Thằng [Em] bé tay cầm tờ [G] vé , số [Am] đây số xổ chiều nay, vé [D] số, vé số [G] đây
Mặt [Am] xanh xao, giọng rao nghe [C] buồn bước lang [Bm] thang vào nơi [Em] đông người

Ôi! tiếng [C] rao nghe buồn làm [Em] sao thơ [D] ngây em bán đi [G] rồi
Tiếng [Am] rao như lời thở than xót [Em] xa cho đời mồ [C] côi
Không [D] người gọi tên bằng [G] Má [B7]

[Em] Ôi, Sài [G] gòn đèn đỏ, đèn [C] xanh, em [D] đi giữa phố không [G] đèn
Đếm [Am] tương lai qua từng con số bước lang [C] thang qua từng con phố
Những yêu [Bm] thương đem bán cho [Em] người

Thằng [Em] bé tay cầm tờ [G] vé, số [Am] đây, số xổ chiều nay, vé [D] số, vé số [G] đây
Mắt [Am] lo âu chợt nghe đêm [C] về, mái hiên [Bm] ai làm nơi [Em] em nằm

Ôi! giấc [C] mơ trong đời mồ [Em] côi, em [D] mơ cắp sách đến [G] trường
Em [Am] mơ bạn bè đùa vui, em [Em] mơ gia đình yêu [C] thương
Mơ [D] người gọi tên bằng [G] Má [B7]

[Em] Ôi! Sài [G] gòn đèn đỏ, đèn [C] xanh, nghiêng [D] nghiêng cao cấp đô [G] thành
Biết [Am] bao gia đình giàu sang, biết [C] bao con người lang thang
Hãy yêu [Bm] thương bằng trái tim [Em] nghèo

May [D] mắn em bán cho [Am] người, may [D] mắn em bán cho [G] đời
Trong em còn [Bm] lại đắng cay riêng [Em] mình
Ai [D] biết cho kiếp con [Am] người, sung [D] sướng đau khổ trong [G] đời
Xin cho thật [Bm] nhiều trái tim yêu [Em] người

Thằng [Em] bé tay cầm tờ [G] vé, hằng [Em] bé tay cầm tờ [G] vé
Thằng [B7] bé tay cầm tờ [Em] vé ....

-----------------

English translation

A little boy with the tickets “lottery tickets here, ticket of this afternoon , lot tickets! Lot ticket”
With a pale face, the cries sound dull. He steps in the crowded street

Oh, how sad the cries are! Innocence sold with the years.
The cries sound like complaints. Pity for the life of an orphan? No one to call Mama

Oh with how many Saigon’s colorful lights, Him alone, walks in the dark street at night
Counting his future with each number on the streets wandering through every street
Countless love to sell people

A little boy with the tickets “lottery tickets here, ticket of this afternoon, lot tickets! Lot ticket”
His eyes turn anxious when the night falls, someone’s porch roof will be where he lies

Oh! The simple dream of an orphan’s life, He dreams of going to school
He dreams of playing with friends, he dreams of a loving home dream of someone to call Mama

Oh, countless Saigon’s colorful lights, Countless big building countless high and rich families
Countless homeless human beings. Please do love with the poor hearts

Luck he sells to people, Luck he sells to life. Inside, only bitters left for himself
Who knows about human’s face, the happiness and bitters of life. Please let there be more and more loving hearts

Luck he sells to people, Luck he sells to life. Inside, only bitters left for himself
Who knows human’s life happiness and bitters of life, Please let there be more and more loving hearts

The little boy with the tickets, the little boy with the tickets, the little boy with the tickets …
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận