- - -
thế bấm
[Dm] Ai mà không [Gm] nhớ vấn [A7] vương miền quê ấu [Dm] thơ
Thôi buồn làm [Bb] chi nhớ [C] thương càng vương nỗi [F] sầu
Đường về miền [Bb] trung nắng [C] non cháy da ruộng [F] khô
Có người em [Bb] gái, đêm ngày trông [C] ngóng
Mong chờ người [F] xa Mỏi [A7] mòn mà dòng sông vẫn [Dm] trong

Ta buồn ta [Gm] hát nhớ [A7] thương ầu ơ chốn [Dm] xa
Nghe lòng thương [Bb] quá tháng [C] mưa ngập qua xóm [F] nghèo
Tháng mười mưa [Bb] bão, tháng [C] năm nắng gieo hạn [F] khô
Tảo tần mẹ [Bb] hái, dải dầu chị [C] sáu
Ta thèm câu [F] hát “Nẫu” [A7] ơi ầu ơ sớm [Dm] trưa

Đường về miền [Bb] trung, đá núi cheo [C] leo
Biển gió sóng bên [Gm] eo gió qua [A7] đèo buồn câu hát theo
Đường về miền [Bb] trung, xa lắc xa [C] lơ
Xa lắc xa [F] lơ co phai [A7] mờ lời dòng sông thủa thơ
Ai về ai [Bb] ơi, ôi miền quê [C] nhớ
Hỡi người con [F] gái, nắng [A7] non còn thêm bão [Dm] giông
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận