- - -
thế bấm
1. Đường lối [Am] Chúa con [Dm] nào thấu suốt được [Am] đâu
Thánh ý [Dm] Ngài con [C] nào biết rõ trước [E7] sau
Con chỉ [Am] biết Chúa [G] yêu thương con thật [F] nhiều
Nên Ngài [Am] đã xuống đây chung thân phận [E7] người
Dốc cạn hy sinh sống chết vì [G] con. [E7]

Huyền nhiệm [Am] lắm con [G] đường Thập Giá hôm [C] qua
Chúa đã [Dm] chọn để [C] dạy con sống hôm [E7] nay
Con hằng [Am] muốn bước [G] theo yêu thương một [F] chiều
Con hằng [Am] muốn sống cho yêu thương thật [E7] nhiều
Xin hãy dìu con đi, xin hãy dạy con yêu như [Am] Ngài.

ĐK: Ở bên [A] Chúa con trải lòng mình yêu như [Bm] Chúa
Nhịp yêu [E7] thương khoan nhặt từng ngày con bước [A] theo
Dẫu vấp [F] ngã nhưng con [A] biết mình không bỏ [Dbm] cuộc
Bởi bên [E7] con có Chúa luôn nâng đỡ đồng [A] hành.

2. Đường con [Am] đi có [Dm] ngày ngập nắng và [Am] hoa
Cũng có [Dm] ngày mưa [C] dầm bão tố tối [E7] tăm
Có nhiều [Am] lúc bước [G] chân con đây rã [F] rời
Vai nặng [Am] trĩu gánh lo toan của phận [E7] người
Tránh nhiệm con mang lý tưởng con [G] theo. [E7]

Đã nhiều [Am] lúc nẻo [G] đường Chúa dẫn con [C] đi
Đến những [Dm] miền con [C] chẳng nguyện ước trông [E7] mong
Con hằng [Am] muốn Chúa [G] đưa con trên đường [F] rộng
Chúa lại [Dm] thích dẫn con đi qua cửa [E7] hẹp
Dù thế nào con xin tín thác đời con trong tay [Am] Ngài.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận