- - -
thế bấm
[C] Hãy là [F] nắng hôm nay đêm [G7] vàng
Lại một mùa [C] lá rơi thềm [B7] hoa
[Em] Bên tường [G7] đá cây lan vươn [C] đài
Mặt hồ mành [D7] liễu buông nhẹ lay
Dịu dàng từng [G7] tiếng dương cầm vun [E] vút lên cao
Điệp [F] khúc ly tao vàng vọt [Dm] xanh xao
Dịu dàng làm [F] sao chuyện xưa tường [Em] đá nhạt phai
Cũng [C] theo đường [G7] mây về [C] đây

[F] Ai ngờ [Dm] đã đôi nơi đôi [G7] người
Hạnh ngộ một [Em] nỗi đau vừa [B7] khơi
[G7] Ai ngờ gió mưa bên [C] kia trời
Dù là một [D7] vết thương liền môi
Ta đã [C] cố quên nhiều lần [G7] rồi
Đã cố quên [E] rồi. Đã quên [F] rồi

[Dm] Mà vẫn trông [F] ngóng mãi nơi [G7] xa ơi !
[C] Ngóng lũ chim [F] ngang trời
Biển [D7] chiều nay còn trắng [G7] phau phau lăn tăn gọi [C] mời
Dạo này nơi [A7] đây đã khác [Dm] xưa
Từ ngày em đi dù nắng hay [G7] mưa
Một hàng thông reo lời thương lời [C] nhớ
[A7] Sau này chưa biết cứ bay trong [Dm] ngỡ ngàng
Tình cờ [G7] vốn cho ta tin [C] vui rộn ràng
[Am] Hỏi người xa [F] vắng [G7] quên được hết [C] sao ?
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận