- - -
thế bấm
Này cô em [F]áo trắng
Chúng đang trông [C]em về
Nếu em đi [Dm]bên lề
Đừng than trách [C]ai
Đừng đi qua [F]lối đó
Có con ma [C]đang chờ
Nó yêu em [Dm]điên khờ
[C]Chờ mình em [F]thôi
[F7]Này nghe tôi [Bb]nói nhé
Nếu khôn đi [Am]đường này
[D]Tính tôi trông [Gm]hiền vậy
[C]Rồi em sẽ [F]hay [F7]
Này nghe tôi [Bb]nói nhé
Có tôi đi [Am]cùng về
[D]Ý thơ sẽ [Gm]tràn trề
[C]Mình về em [F]nhé
Này cô em [F]áo trắng
Có nghe tôi [C]không nào
Nếu em cho [Dm]tôi xạo
Đừng than trách [C]ai
Đừng đi qua [F]lối đó
Có con ma [C]đang chờ
Nó yêu em [Dm]điên khờ
[C]Chờ mình em [F]thôi
[F7]Này nghe tôi [Bb]nói nhé
Nếu khôn đi [Am]đường này
[D]Có hoa thơm [Gm]cỏ dại
[C]Và lũ bướm [F]bay [F7]
Này nghe tôi [Bb]nói nhé
Có tôi đi [Am]cùng về
[D]Tiếng yêu thôi [Gm]vụng về
[C]Mình về em [F]nhé.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận