- - -
thế bấm
[Am] Khi em tắm [F] nắng
Cho tôi [G] xin hai [C] thước mặt [E7] trời
Vẻ kiêu [Dm] sa thần vệ [Am] nữ ngàn [E7] đời.

[Am] Ôi đôi môi [E7] ấy
Và [F] đôi mắt u [E7] hoài
[Am] Tôi từ bâng [Dm] khuâng đến mê [E7] say.

[Am] Xin cho ngây [F] ngất
Bên dung [G] nhan đang [C] trắng hạ [E7] này
Và cho xanh giấc ba [Am] mươi.

[Am] Còn mây bờ cát [Dm] trắng
[G] Trời cao biển xanh [C] thắm
[F] Vàng nắng và gió [E7] êm
[G] Nhạc đâu đó gợi [E7] buồn.

[Am] Khi em tắm [F] nắng
Không bao [G] nhiêu hai [C] thước mặt [E7] trời
Để dung nhan thắm trong [Am] tôi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận