- - -
thế bấm
Ngày [Am] nào mình chưa quen biết, ngỡ [E7] ngàng khi đứng bên [F] nhau
Ngày [A7] nay đã biết nhau [Dm] rồi, vẫn [B7] còn nhìn nhau không [E7] nói
Lần [Am] đầu gặp em anh hứa, chúng [E7] mình sẽ mãi bên [F] nhau
Giờ [A7] đây đôi ngã chia [Dm] lìa, chớ [E7] hỏi vì sao tôi [Am] buồn

Thôi đành đôi [E] ngã, vì [A7] anh đã quên câu [Dm] thề
Bao ước [B7] vọng như đón [E7] chờ riêng [Am] ai
Lòng buồn nhìn theo xác pháo tiễn [E7] người yêu bước ra [F] đi
Lòng [A7] tôi lạnh lẽo cô [Dm] đơn, chớ [E7] hỏi vì sao tôi [Am] buồn

Ngày [Am] nào cùng chung vui bước, nhớ [E7] hoài những phút bên [F] nhau
Mà [A7] sao nay đổi thay [Dm] lòng, để [B7] làm buồn cho đôi [E7] lứa
Từ [Am] ngày gặp em anh hứa, sẽ [E7] là đôi cánh chim [F] uyên
Mà [A7] sao anh nỡ thay [Dm] lời, chớ [E7] hỏi vì sao tôi [Am] buồn

Thôi đành xa [E] cách, tình [A7] ta nát tan [Dm] rồi
Bao lỡ [B7] làng như đón [E7] chờ riêng [Am] em
Để rồi nhìn theo xác pháo, tiễn [E7] người yêu bước sang [F] ngang
Nhìn [A7] anh lệ đắm tuôn [Dm] trào, chớ [E7] hỏi vì sao tôi [Am] buồn
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận