- - -
thế bấm
Intro :
[D] [A] [D] [A]

Verse 1 :
[D]Phải nói đến mấy mới hết tâm tư tâm tư còn trong suy nghĩ [A]
[D]Phải thức đến mấy đêm thâu đêm thâu một mình thì mới hiểu thấu [A]
[D]Phải đứng cứ ngóng cứ trông bao lâu bao lâu để vơi nhớ thương [A]
Mình đã [E]yêu nhau như thế mà
Tại vì sao đôi ta để mọi thứ chóng [A]qua?

Chord :
Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can you give[C#m] ourself[F#m] more chance?

Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can [C#m]I have one more [F#m]chance?

Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can you give[C#m] ourself[F#m] more chance?

Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can [C#m]I have one more [F#m]chance?

Verse 2 :
[D]Phải nói đến mấy mới hết tâm tư tâm tư còn trong suy nghĩ [A]
[D]Phải thức đến mấy đêm thâu đêm thâu một mình thì mới hiểu thấu [A]
[D]Phải đứng cứ ngóng cứ trông bao lâu bao lâu để vơi nhớ thương [A]
Mình đã [E]yêu nhau như thế mà
Tại vì sao đôi ta để mọi thứ chóng [A]qua

Chord :
Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can you give[C#m] ourself[F#m] more chance?

Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can [C#m]I have one more [F#m]chance?

Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can you give[C#m] ourself[F#m] more chance?

Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can [C#m]I have one more [F#m]chance?

Bridge :
[Bm]Nhớ không em ơi, những khi ta thảnh thơi [F#m]
[Bm]Nói cười vu vơ ngắm đời thấy lòng như mới [F#m]
[Bm]Nhớ không em ơi, những khi ta thảnh thơi [F#m]
Mình đã [E]yêu nhau như thế mà
Tại vì sao đôi ta để mọi thứ chóng [A]qua

Chord :
Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can you give[C#m] ourself[F#m] more chance?

Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can [C#m]I have one more [F#m]chance?

Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can you give[C#m] ourself[F#m] more chance?

Don't you go[D]
Don't you go[E] baby
Can [C#m]I have one more [F#m]chance?

Verse 3 :
[D]Phải nói đến mấy mới hết tâm tư tâm tư còn trong suy nghĩ [A]
[D]Phải thức đến mấy đêm thâu đêm thâu một mình thì mới hiểu thấu [A]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận