- - -
thế bấm
Tone gốc Cm: Capo 3
Tone trong bài:
[Am]
Đời [C]tôi [B]cô [Am]đơn nên yêu ai [C]cũng [B]cô đơn[Am],
đời [C]tôi [B]cô [Dm]đơn nên yêu ai [C]cũng [B]không [Am]thành.
Đời [C]tôi [B]cô [E]đơn nên yêu ai [C]cũng [B]dở [E]dang,
yêu ai [C]cũng [B]lỡ [E]làng dù rằng tôi [C]chẳng [B]lỗi [E]chi.
Đời [C]tôi [B]cô [Am]đơn nên yêu em [C]chẳng [B]bao [Am]lâu
[C]ngày [B]mai [Dm]đây em lên xe hoa [C]bước [B]theo [Am]chồng.
Đời [C]tôi [B]quen [E]cô đơn nên tôi [C]chẳng [B]trách [E]em.
Tôi quen [C]rồi [B]những [E]chuyện dang dở từ [C]khi [B]mới [Am]yêu. chạy bass [F][A][B][C][B][Am]
quạt XXC LXLXC
[Am]Tôi quen tôi đã quen rồi [Am]em,
dang dở khi tình [F]yêu tôi không xây trên bạc [Am]vàng.
Tôi [Dm]quen tôi đã quen rồi [Dm]em em khóc làm gi [E]nữa bận lòng gi kẻ trắng [E]tay.
[Am] Tôi xin xin chúc em ngày [Am]mai hoa gấm ngọc ngà [F]luôn vây quanh em cả cuộc [Am]đời.
riêng [Dm]tôi duyên kiếp luôn dở dang nên suốt đời tôi [E]vẫn yêu cô đơn như tình [Am]nhân.
Đời tôi cô [Am]đơn bao năm qua vẫn cô [Am]đơn
dù ai đẹp [Dm]đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh [Am]lùng.
Trời cho tôi [E]cô đơn bao nhiêu lần nữa [E]đây
tôi không hề trách [E]đời hay giận đời mau đổi [Am]thay.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận