- - -
thế bấm
Capo ngăn 2 chơi D= E
Ngoài kia [D] ồn ào
Người đông [D/C#] xì xào
Mình em [G/B] nay giữa
Căn phòng [A] nôn nao
Chờ mong [G] tin nhắn
Chờ nghe [D/F#] chuông báo
Xóa tan [Em] ưu phiền
Vì đâu [D] cứ ưu phiền
Vì anh [G] ngày xưa đã hứa [A].
Khi xưa [G] anh nói,
sẽ có [D/F#] một ngày
là khi [Em] lá rời xa,
là khi [D] sắc thu vàng,
là khi [G] tháng 8 sang [A].
Nhưng em [G] lo nơi ấy,
sẽ ngăn [D/F#] anh về.
Trời thu [Em] chưa vàng,
tình ta [D] đã tàn.
Nhưng e [G] luôn lo lắng
có bao [D/F#] nhiêu điều
làm xa [G] mãi lời hứa Thu,
là anh [A] về với em.
Vì sao [D] ngập ngừng
Vì sao [D/C#] chẳng đừng
Vì sao [G/B] trông ngóng
Cho lòng [A] thêm đau
Là khi [G] anh nói
Là khi [D/F#] anh hứa
Hứa yêu [Em] em nhiều,
người ơi [D] sẽ yêu nhiều
thời gian [G] ngừng trong nước mắt [A]
Dòng tin [G] lay lắt
héo hắt [D/F#] trông chờ,
chờ mong [Em] lá rời xa
chờ mong [D] sắc thu vàng
chờ đến [G] tháng 8 sang [A].
Nhưng em [G] lo nơi ấy
sẽ ngăn [D/F#] a về
trời thu [Em] chưa vàng
tình ta [D] đã tàn
nhưng e [G] luôn lo lắng
có bao [D/F#] nhiêu điều
làm xa [Em] mãi lời hứa Thu
là anh [G] về với em [A].
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận