- - -
thế bấm
Ng [D]oài hiên [G]lá vẫn rơi [A]tro ng thu [D]bu [Bm]ồn
Nắng hắt [Em]qua từng vạt [A]cây [D]lá
Nhành lan tr [G]ắng vẫn măi [A]bu ồn ở bên [D]sâ n wo.. [G]wo..
Hoa lan bu [A7]ồn chờ [D]ai ?
Đ [G]ôi bờ mi sao ướt [A]đ ẫm trong [D]chiề u
Chờ mong bó [G]ng ai xa qua bao [A]đ êm trường [D]W o..Wo.
Mưa ở đ [G]âu măi sao [A]khô ng qua nơi [D]nà y
Để nhàn [G]h lan kia héo [A]mò n theo đêm [A7]ng ày...
Điệp khúc :
Vì sa [D]o cơn gió [A]đưa mưa về đâu [G] [A7] [D]
Lệ [G]cay sao ướt nh [A]oè mắt buồn [G] [A7]
N [D]hành lan kia sẽ [A]m ăi trông ngóng mưa [A7] [A7] [D]
Đợi một n [A7]c vui cùng [D]m ưa...
Nhành lan đó sẽ chết trong thu buồn
Nếu thiếu mưa ngày ngày vun tưới
Vì sao mưa vẫn vô tình ở nơi đâu
Cho lan buồn chờ mưa
Đôi bờ mi sao ướt đẫm trong chiều
Chờ mong bóng ai xa qua bao đêm trường
Mưa ở đâu măi sao không qua nơi này
Để nhành lan kia héo mòn theo đêm ngày
Vì sao cơn gió đưa mưa về đâu
Lệ cay sao ướt nhoè mắt buồn
Nhành lan kia sẽ măi trông ngóng mưa
Đợi một ngày kia sẽ được vui cùng mưa
Ngoài hiên lá vẫn rơi trong thu buồn
Gió kéo mưa về tận phương nào
Nhành lan trắng vẫn măi chờ đợi mưa
Đợi một ngày mưa sẽ về nơi đây
Chờ một ngày mưa sẽ về nơi đây
Và nguyện cầu mưa sẽ về nơi này
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận