- - -
thế bấm
[Bb] Trong trong đôi mắt em
Tôi nghe dường như chết đi nửa [Dm] hồn
[Bb] Yêu thương xưa đã trao
Đem theo nụ hôn đã thêm tủi [Dm] hờn

[C] Tôi không sao quên [A] đi tiếng nói câu [Gm] thề
Rằng yêu tôi mãi [F] đắm mê đầy đam [A] mê
Giờ thì đôi môi em ngoan đã [Dm] dối gian.

Đôi môi ngoan dối [C] gian [F], đôi môi ngoan [Bb] bạc tình
[Gm] Con tim tôi đang [A] mang nhiều ngao ngán
[Dm] Dối gian [Bb] đôi môi xinh [C] dối gian
[A] Đôi môi ngoan [Bb] bạo tàn [Gm] đôi môi ngoan [A] bạc tình
Đã xoá vết yêu thương tuổi [Dm] xanh
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận