- - -
thế bấm
Bài thơ [Am] đầu tiên anh viết tặng [E7] em
Là bài [D] thơ kể về đôi [Am] dép
Khi nỗi [Bb] nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành [E7] thơ

Hai chiếc [Dm] kia gặp nhau tự bao [G] giờ
Có yêu [Em] đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh [Bb] vác những nẻo đường xuôi [Em] ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng [Am] nhau [E7][Am]

Cùng bước cùng [Em] mòn, không kẻ thấp người [F] cao
Cùng chia [Dm] sẻ sức người đời vô [Bb] tâm
Dẫu vinh [G] nhục không đi cùng người [C] khác
Số phận chiếc [B] này phụ thuộc ở chiếc [E7] kia [B7][E7]

Nếu ngày [Dm] nào một chiếc dép mất [F] đi
Mọi thay [F] thế đều trở thành khập [E7] khễng
Giống nhau [Bm] lắm nhưng đời sẽ [D] biết
Hai chiếc [E7] này chẳng phải một đôi [Am] đâu [E7][Am]

Cũng như [G] mình khi những lúc giận [Am] nhau
Hụt hẫng [Dm] bước cứ nghiêng về một [Bb] phía
Dẫu bên [Bm] cạnh đã có người thay [C] thế
Mà trong [Bm] lòng nỗi nhớ cứ chênh [E7] vênh [B7][E7]

Hai mảnh [Dm] đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng [Bm] bước khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn chi [D] hết
Nếu không [E7] tìm được chiếc thứ hai [Am] kia [E7][Am]

Nói : Không thể thiếu nhau trên bước đường [E7] đời
Dẫu mỗi [Dm] chiếc ở một bên phải [Am] trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược [F] lại
Gắn bó đời [Dm] nhau vì một lối đi [E7] chung [Am]

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề [F] nguyện mà không hề giả dối [Dm]
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản [Am] bội
Lối đi [F] nào cũng có mặt cả [E7] đôi [Am]

Cùng bước cùng [Em] mòn, không kẻ thấp người [F] cao
Cùng chia [Dm] sẻ sức người đời vô [Bb] tâm
Dẫu vinh [G] nhục không đi cùng người [C] khác
Số phận chiếc [B7] này phụ thuộc ở chiếc [E7] kia [B7][E7]

Nếu ngày [Dm] nào một chiếc dép mất [F] đi
Mọi thay [F] thế đều trở thành khập [E7] khễng
Giống nhau [Bm] lắm nhưng đời sẽ [D] biết
Hai chiếc [E7] này chẳng phải một đôi [Am] đâu [E7][Am]

Cũng như [G] mình khi những lúc giận [C] nhau
Hụt hẫng [Dm] bước cứ nghiêng về một [Bb] phía
Dẫu bên [B] cạnh đã có người thay [C] thế
Mà trong [Bm] lòng nỗi nhớ cứ chênh [E7] vênh [B][E7]

Hai mảnh [Dm] đời thầm lặng bước song [F] song
Sẽ dừng [Bm] bước khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn chi [D] hết
Nếu không [E7] tìm được chiếc thứ hai [A] kia [E7][Am]

Chỉ còn [B7] một là không còn chi [D] hết
Nếu không [E7] tìm được chiếc thứ [A] hai [Am] kia [E7][Am]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận