- - -
thế bấm
Vòng hợp âm: [A] [E] [F#m] [D]

Đợi chờ ánh [A] mắt đợi từng phút [E] giây
Đợi từng nỗi [F#m] nhớ thắt mang em tới [D] đây
Đừng là kí [A] ức vì chỉ mới [E] đây
Đừng làm cơn [F#m] bão cuốn hết đi những [D] gì.

Mà nơi đó anh luôn [A] chờ người ngọt ngào từng [E] có nhau
Vì nơi đó anh luôn [F#m] chờ người bỏ mặc những [D] đớn đau
Thầm anh chính anh luôn [A] mỉm cười dù chỉ ở [E] phía sau
Và nơi đó em hãy [F#m] hiểu rằng vẫn có anh luôn [D] đợi chờ.

Được thấy [A] em bên [E] anh
Cho anh được thấy [F#m] em bên anh (x2)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận