- - -
thế bấm
1. [A] Anh gặp em một [C#m] lần
[F#m] Trên cồn nhỏ ngoài [Bm] khơi
[E] Về đất liền nhớ [Bm] mãi
[E7] Con chim nhỏ đơn [A] côi

Sông dài xa mờ [C#m] tịch
[F#7] Làm sao bắt nhịp [Bm] cầu
[E] Nối hai miền thương [Bm] nhớ
Bên [E7] đất rộng trời [A] cao

ĐK: Ước [Am] gì, ước [F] gì, ta có cánh bay [Dm] qua
Bay qua suối qua [Am] sông đậu [B7] trên thềm cửa [E7] sổ
Ước [Dm] gì, ước [Am] gì, ta có cánh bay [F] lên
Bay [B7] lên mây cung [E7] thẳm thắp [G] sáng mắt chờ [E7] mong

2. [A] Anh thiệt thua tội [C#m] nghiệp
[F#m] Ngồi thơ thẩn ngoài [Bm] sân
[E] Nhìn dáng bần xa [Bm] ngút
Như [E7] mơ tưởng bên [A] em

Hoa lục bình trôi lững [C#m] lờ
[F#7] Vầng mây trắng lang [Bm] thang
Nhớ em chiều thôn [E] vắng
Anh buồn em [A] biết không?
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận