- - -
thế bấm
[Em]...Thì em cũng [B7]có đôi lần
[G]...Cần riêng anh đấy [D]thôi
[Am]...Dù em như [B7]đám mây [Em]vàng vội vã
[C]...Gặp nhau bên [B7]nắng chân ngày
[G]...Tàn nhanh ôi quá [D]nhanh
[Am]...Mới đây mà [B7]ra [E]đêm thâu
[Am7]...Có lúc nào [D]anh thôi chờ trông
[G]...Có cách nào đem [Cmaj7]em gần nữa
[Am]...Có bóng đêm nào dày [F]hơn lúc
[E]nhớ tình?
Mái tóc nào bay tung hoànghôn
Đây mắt nào đang tâm dìm mắt anh
Có lúc nào [B]nguôi [Em]yêu người?
Tình anh như tiếng kêu thầm
Mà nghe vang suốt thôi
Rồi em cũng sẽ ân cần tìm đến
Rồi ta cũng sẽ không rời
Tình ta mong sẽ vui
Bao nhiêu cay đắng giấu kín
Có lúc nào anh thôi chờ trông
Có cách nào đem em gần nữa
Có bóng đêm nào đây hơn lúc nhớ tình?
Mái tóc nào bay tung hoàng hôn
Đây mắt nào đang tâm dìm mắt anh
Em không về [B]sao người [C]ơi?
Ngồi yên trong bóng in tường
Mà nghe tim vỡ đôi
Tình anh đang khát em kia người hỡi
Chờ em trông đứng trông ngồi
Gọi tên em suốt thôi
Bao nhiêu tăm tối cất hết.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận