- - -
thế bấm
1. Tôi [Em] gom những mảnh [Bm] tình
Xây [Am] thành chiếc cầu [Em] mơ
Từng [C] ngày qua tháng [D] đợi
Anh dẫm nát hồn [Em] ai

Tôi không lượng sức [Bm] mình
Chiếc [Am] cầu chẳng qua [Em] sông
Ngày [Am] ngày anh bên [B7] đó
Tôi bên này ngóng [Em] trông

ĐK: Con [C] sông chẳng có [Bm] nhịp cầu
Những [Am] ngày mưa bão [Em] tới
Làm [Am] sao tôi trông thấy [Em] anh
Chẳng [C] lẽ trời nỡ phụ [Am] người

Chiếc [B7] cầu chẳng bắc qua sông
[Am] Tôi ngồi đây run [Em] rẩy
Lạy [D] trời xin đừng [Em] mưa
[Am] Tôi ngồi đây hận [Em] mình
Ai [B7] không bắt nhịp [Em] cầu

2. Trời [Em] không thương đôi [Bm] mình
Nên [Am] đành cắt câu [Em] mơ
Những [C] ngày mưa nắng [D] hạ
Aii dẫm nát hồn [Em] ai

Tôi thương chuyện chúng [Bm] mình
Chiếc [Am] cầu chỉ hoài [Em] công
Bên [Am] người anh say [B7] đắm
Tôi bên này ngóng [Em] trông
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận