- - -
thế bấm
1. Biển [Dm] đen tôi [Gm] ngồi suốt đêm [Dm] dài
Chờ ai hay [A7] chờ nỗi đơn [Dm] côi
Tình [Gm] tôi là [A] khúc nhạc [Dm] sầu
Lời [Gm] tôi là tiếng thở dài u [A7] oán

Đời [Dm] tôi [Gm] giờ mất linh [Dm] hồn
Đã [Bb] tràng xây [Gm] cát giữa đêm [A7] thâu
Người [Gm] yêu là cơn sóng vô [A7] tình
Nên dã tràng đành tiếc ngẩn [A7] ngơ

ĐK: Biển [Bb] kia [A] đang chờ đón [Dm] người
Tình [Bb] tôi là con sóng đang [A] dâng
Tội thay một kiếp dã [A7] tràng
Xây tình để người cười [Dm] chê

Người [Dm] ơi giờ [Gm] tôi đã mất linh [Dm] hồn
Vòng [Bb] tay nào sẽ [Gm] mang mình đến [Dm] gần nhau
Thuyền mây giờ [Gm] đây đã mất đường [Dm] về
Con sóng [Bm] nào sẽ mang mình đến [Dm] gần nhau

2. Thời [Dm] gian như [Gm] ngừng với đêm [Dm] dài
Về đâu ai [A7] chờ giấc mơ [Dm] xưa
Tình [Gm] yêu lời [A] gió hẹn [Dm] thề
Cùng trăng [Gm] sao gió biển một đêm [A7] xuận

Đành [Dm] thôi [Gm] lời gió hẹn [Dm] thề
Dã [Bb] tràng xây [Gm] cát giữa mưa [A7] ngâu
Nồng [Gm] cay ai cũng dễ tin [A7] người
Nên tôi đành ôm mối tình [A7] si
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận