- - -
thế bấm
[Am] Đoàn Giải Phóng quân một [Em] lần ra [Am] đi
Là có sá chi đâu [Em] ngày trở [Am] về
Ra đi ra đi bảo [C] tồn sông [Am] núi
Ra đi ra đi thà [F] chết [E] chớ [Am] lui

Cờ bay phấp [C] phới ngời màu Lạc [F] Hồng
Kèn reo vang [C] tiếng gọi dòng Lạc [E] Hồng
Cùng [F] Giải [G] Phóng [Am] quân

Ra đi ra đi theo [C] hồn sông [Am] núi
Thù bao năm [C] xưa có [G] bao giờ [Am] nguôi
Dưới cờ oai nghiêm [C] sao vàng [Am] bay
Đoàn quân Việt [C] Nam có [Am] hay

Ngày [C] xưa biết bao [E] vị hùng [Am] anh
Quyết vì non [F] sông ra [Em] tay bao [Am] lần
Ngày nay đoàn [C] quân ta [G] gắng làm [C] sao
Giành quyền tự do hạnh [E] phúc cho [Am] dân

[Am] Đoàn Giải Phóng quân một [Em] lần ra [Am] đi
Dù có gian nguy nhưng [Em] lòng không [Am] nề
Ra đi ra đi bảo [C] tồn sông [Am] núi
Ra đi ra đi thà [F] chết [E] chớ [Am] lui

Sheet Ảnh 'Đoàn giải phóng quân (Giải phóng quân)'

Đoàn giải phóng quân (Giải phóng quân) sheet(bản nhạc) Đoàn giải phóng quân (Giải phóng quân) sheet(bản nhạc) Đoàn giải phóng quân (Giải phóng quân) sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận