- - -
thế bấm
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp [Am] cổ
Dài tay em [C] mấy thuở mắt xanh [Dm] xao [Am]
Nghe lá thu mưa reo mòn gót [E7] nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm [C] sâu. [E7]

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá [Am] nhỏ
Buổi chiều ngồi [C] ngóng những chuyến mưa [Dm] qua [Am]
Trên bước chân em âm thầm lá [E7] đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót [Am] xa.

Chiều này còn mưa sao em không [Dm] lại
Nhớ mãi trong cơn đau [Am] vùi
Làm sao có [Dm] nhau hằn lên nỗi [E] đau
Bước chân em xin về [E7] mau.

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển [Am] động
Làm sao em [C] nhớ những vết chim [Dm] di [Am]
Xin hãy cho mưa qua miền đất [E7] rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng [Am] du.

(Mưa vẫn hay mưa cho đời biển [Am] động
Làm sao em [C] biết bia đá không [Dm] đau [Am]
Xin hãy cho mưa qua miền đất [E7] rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có [Am] nhau.)

Sheet Ảnh 'Diễm xưa'

Diễm xưa sheet(bản nhạc) Diễm xưa sheet(bản nhạc) Diễm xưa sheet(bản nhạc) Diễm xưa sheet(bản nhạc) Diễm xưa sheet(bản nhạc) Diễm xưa sheet(bản nhạc) Diễm xưa sheet(bản nhạc)

Sheet PDF 'Diễm xưa'

475.pdf
Quy dinh khoan tham do 5096.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận