- - -
thế bấm
1. Nhiều lúc [Dm] muốn đi xa nơi [Gm] này
Để [C] làm bạn với cỏ [F] cây
Để xa [D7] những bon chen hằng [Gm] ngày
Mà [C] đời ra sức bủa [A7] vây.

2. Nhiều lúc [Dm] muốn đi xa khu [Gm] rừng
Vùi [C] những hơn thua lợi [F] danh
Nơi con [D7] tim ngăn khúc ăn [Gm] năn
Lòng [A7] buồn tiếc thương tuổi [Dm] xanh.

ĐK:
Ai [Dm] trong cơn mê phù [Gm] hoa
Lòng thật [C] thà trong ta hấp [F] hối
Ta yêu [Gm] người người gian [A7] dối

Ta mãi [Dm] mê đắm vào hư [Gm] danh
Lòng chân [C] thành trong ta đã [F] chết
Ta [Gm] yêu người tha [A7] thiết

3. Giờ chỉ [Dm] muốn đi xa [Gm] này
Để [C] làm bạn với cỏ [F] cây
Như cơn [D7] gió bay bay chốn [Gm] đây
Làm [A7] bạn cùng với trời [Dm] mây.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận