- - -
thế bấm
Tôi vào quê hương bằng cuộn dây thép [F] gai [Bb]
Đồng cỏ cha tôi, tôi trói gô hình [F] hài [Bb]
Tôi đào thông hào, trồng cây chông nhọn [Bb] hoắt [C]
Tôi giơ tay cao, tôi cấu tôi cào.

Tôi vào quê hương bằng xe trac-[F]tion [Bb]
Chở mìn clay-mo, plát-tíc đi ngoài [F] đường [Bb]
Tôi đặt lên sườn Mẹ Việt Nam gầy ốm
Ôi mẹ tan [C] tành ! Ôi mẹ phanh [F] thân

Tôi vào quê hương bằng dòng nước [Bb] mắt [F]
Nước mắt vợ chồng, nước mắt cha [C] con [F]
Nước mắt bạn bè, nước mắt anh [Dm] em
Tôi lội tôi [Bb] bơi mệt nhoài trong [Bbm] đó [C]
Máu loang từ đầu, chảy xuống ruột mềm.

Tôi vào quê hương qua nòng thép [F] súng [C]
Lửa cháy trong làng, lửa cháy trong thôn
Lửa cháy trong lòng, lửa cháy trong [Dm] tim [Bb]
Trên da mặt tôi mọc lên cổ [Bb] thụ [C]
Cổ thụ sai oằn lựu đạn mooc-[F]chiê.

Tôi vào quê hương bằng một gánh hát [F] quê [Bb]
Đả đảo hoan hô tôi đứng lên làm [F] hề [Bb]
Lũ trẻ ngù ngờ cười phun nước [Bb] miếng [C]
Trên da mặt tôi, trên yếm, trên đầu.

Tôi vào quê hương quà tặng nhớ đem [F] theo [Bb]
Một khẩu thompson hay chiếc súng cộng [F] đồng [Bb]
Mỗi thằng một đứa, dành cho nhau một phát
[C] Mỗi đứa một thằng, dành một phát cho [F] nhau. [Bb] [Bbm] [F]

Sheet Ảnh 'Đi vào quê hương'

Đi vào quê hương sheet(bản nhạc) Đi vào quê hương sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận