- - -
thế bấm
Lắm [A]lúc tôi phải đi, phải đi qua [Bm]những con đường dài [E]
Phải đi qua [A]tháng ngày tăm tối, [C#m]phải đi qua [Bm]cái tôi trần gian [E]
Lắm [A]lúc tôi phải đi, phải đi thăm [Bm]xóm thôn quê mình [E]
Phải đi thăm [A]nghĩa tình nghèo khó, [C#m]phải đi qua đó [Bm]đây là [E]nhà. [A]
Đi qua [A]là phải đi qua, [D]phải đi qua [Bm]cõi đời nghiệt ngã. [E]
Đi qua [A]là phải đi qua [D], phải đi qua [E]nắng mưa bụi trần... [A]
...Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã.
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần.
Lắm lúc tôi phải tin, phải tin yêu đến khắp mọi người
Phải tin yêu tiếng cười nước mắt, phải tin yêu đắng cay đời nhau
Lắm lúc tôi phải quên, phải quên đi biết bao ưu phiền
Phải quên cho nỗi buồn tan biến
Phải quên đi dối gian hận thù
Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi cõi đời nghiệt ngã
Quên đi là phải quên đi, là phải quên đi dối gian hận thù
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã
Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần
Đi qua [B]là phải đi qua, [E]phải đi qua [C#m]cõi đời nghiệt ngã [F#]
Đi qua [B]là phải đi qua, [E]phải đi qua [F#]nắng mưa bụi trần.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận