- - -
thế bấm
1. [Am] Đi đi trên đường
Đi đi và đi [C] mãi
Đi [Dm] đi và không tới
Xa [Am] xăm chiều réo [Dm] ai
Đi [Am] không còn biên giới
[E7] Chút tình kia đã [Am] phai.

2. [Am] Đi đi trên đường
Đi đi và đi [C] mãi
Đi [Dm] đi và che dấu
Bao [Am] nhiêu là vết [Dm] thương
Đi [Am] linh hồn khô ráo
[E7] Không tình không vấn [Am] vương
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận