- - -
thế bấm
Tone gốc: G - Capo 7
Ngày [C]xưa có người [Am]học trò nghèo,
Làm đèn đom [F]đóm thắp sáng đêm [G]đêm soi kinh [C]nấu sử.
Ngày [C]nay có bao [Am]học trò nghèo,
Lòng đầy ước [F]mơ say [G]mê học [C]hành.

Đèn đom [C]đóm tài năng tỏa [Am]sáng,
Đèn đom [F]đóm tỏa sáng nơi [G]nơi,
Đèn đom [C]đóm niềm vui của [Am]em,
Đèn đom [F]đóm cùng [G]tỏa sáng [C]ngời.

Chuyện ngày [C]xưa, nay vẫn [Am]còn chuyện,
Làm đèn đom [F]đóm thắp sáng đêm [G]đêm nêu gương [C]đời sau.
Ngày [C]nay có bao [Am]học trò nghèo,
Miệt mài sáng [F]hôm say [G]mê học [C]hành.

Đèn đom [C]đóm tài năng tỏa [Am]sáng,
Đèn đom [F]đóm tỏa sáng nơi [G]nơi,
Đèn đom [C]đóm niềm vui của [Am]em,
Đèn đom [F]đóm cùng [G]tỏa sáng [C]ngời.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận