- - -
thế bấm
Ngày tạm dừng bước quân [Am] hành
Quán khuya phố [F] nhỏ trông mưa sự [Am] tình
Vào cuối [F] tháng đến đêm này vơi túi [C] nhỏ
Cạn tiền vui buổi [F] này nên rượu uống chưa [E7] say.

Bạn bè mình có dăm [Am] người
Đứa đi đứa [F] ở đứa xa bạt [Am] ngàn
Lòng day [F] dứt lúc nghe hồn loang vết [C] đạn
Thù hằn qua môi [E7] buồn nên từ đó căm [Am] hờn.

Những đôi [Dm] mươi già nua trước [Am] tuổi
Bởi gian [E7] truân đất nước còn [Am] dài
Đêm sa vũng [F] lầy thay giấc ngủ ban [E7] ngày
Nên giấc ngủ chưa [Am] đầy.

Giày trận mòn dốc sương [Am] mù
Mắt đom đóm [F] lửa khi nghe đạn [Am] thù
Đường đất [F] nước bước chân dài chưa biết [C] mỏi
Ngủ ngồi trên xứ [E7] lạ đêm này có đôi [Am] mình.

Sheet Ảnh 'Đêm trên vùng đất lạ'

Đêm trên vùng đất lạ sheet(bản nhạc) Đêm trên vùng đất lạ sheet(bản nhạc) Đêm trên vùng đất lạ sheet(bản nhạc) Đêm trên vùng đất lạ sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận