- - -
thế bấm
[C] Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
[G7] Ðất với trời [C] se chữ Ðồng
[F] Ðêm nay Chúa con [C] thần thánh tôn thờ
[F] Canh khuya giáng sinh [C] trong chốn hang lừa
[G7] Ơn châu báu không bờ [C] bến
Biết tìm [G7] kiếm của chi [C] đền

[C] Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn
[G7] Nhấp chén phiền [C] vương phong trần
[F] Than ôi Chúa thương [C] người đến quên mình
[F] Bơ vơ chốn quên [C] nhà lúc sinh thành
[G7] Ai đang sống trong lạc [C] thú
Nhớ rằng [G7] Chúa đang đền [C] bù

[C] Tinh tú trên trời, sông núi trên đời
[G7] Với thánh thần [C] mau kết lời
[F] Cao sao hóa công [C] đã khéo an bài
[F] Sai con hiến thân [C] để cứu nhân loại
[G7] Hang chiên máng rêu tạm [C] trú
Bốn bề tuyết [G7] sương mịt [C] mù

-----------------

[C] Silent night, holy night
[G7] All is calm, [C] all is bright
[F] Round yon Virgin, [C] Mother and Child
[F] Holy Infant so [C] tender and mild
[G7] Sleep in heavenly [C] peace
Sleep in [G7] heavenly [C] peace

[C] Silent night, holy night
[G7] Shepherds quake [C] at the sight,
[F] Glories stream from [C] heaven afar
[F] Heavenly hosts [C] sing Alleleulia
[G7] Christ the Saviour is [C] born!
Christ the [G7] saviour is [C] born

[C] Silent night, holy night
[G7] Son of God, [C] love's pure light
[F] Radiant beams from [C] thy holy face
[F] With the dawn of [C] redeeming grace
[G7] Jesus Lord at thy [C] birth
Jesus [G7] Lord at thy [C] birth

Sheet Ảnh 'Đêm Thánh vô cùng (Silent Night)'

Đêm Thánh vô cùng (Silent Night) sheet(bản nhạc)

Sheet PDF 'Đêm Thánh vô cùng (Silent Night)'

Wrapper.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận