- - -
thế bấm
[G]
Vòng [C] [G] [D] [Em]
[C]Còn hát còn [G]múa còn ca
[D]Còn uống còn hút [Em]cần Shisha
[C]Còn bay còn [G]chưa tỉnh
[D]Còn việc để [Em]mai tính

[C]Tao muốn mình [G]uống thêm
[D]Bởi vì chưa [Em]hết đêm
[C]Nguyên đám vẫn [G]lang thang
[D]Tay còn cầm rượu và [Em]không muốn đêm tàn

[C]Nó uống mày [G]uống tao uống đến [D]mức không thấy mặt [Em]trăng đâu
[C]Con nhỏ kia [G]đẹp tao uống đến [D]mức muốn cưới nó [Em]làm cô dâu
[C]Nó nói tao[G]xỉnnnn rồi
[D]tao hỏi là "hang em [Em] đâu"
[C]em ấy nói [G]đây nè
[D]Dua day de cho [Em]anh dựa đầu

(chorus)
[C]Sorry sorry đêm [G]nay ta chơi cùng [D]nàng, cùng [Em]hát ca.
[C]Uống hết những chai [G]Rhum ta chơi [D]vodka [Em]banana. (Choi di ne)
[C]Lên xe đi [G]tới những vườn [D]cấm của thần [Em]tiên. (choi di ne)
[C]Nắm lấy tay [G]anh hết đêm [D]nay ngay mai van con [Em]chua tan.)

Verse 2 voòng [C] [G] [D] [Em]
[C]quậy hết cỡ [G]tăng hết âm thanh để [D]cho mọi người phải [Em]nghe hết
[C]các em gái cởi [G]bớt đồ nhanh các [D]em không cần phải [Em]che hết
[C]không thích thì đi [G]thích thì đến [D]chơi cho tụi nó [Em]phải tiếc
[C]nhạc của tao vẫn [G]quậy tới bến mọi [D]người diên loạn đến khi tao [Em]nhập tiệc

[C]hết đêm nay ly [G]cầm trên tay tao [D]muốn không say để [Em]uống tiếp
[C]quậy thật đã sống [G]đời hoang dã tao [D]muốn như vậy đến [Em]hết kiếp
[C]lên nóc nhà la [G]lên thật lớn nguyên [D]đêm nay tao [Em]chấp hết
[C]tao muốn tất cả [G]mọi người trong khu này [D]biết đêm nay sẽ [Em]không tàn

[C]đêm nay Đêm [G]nay Đêm nay
[D]tụi tao chơi [Em]tới bến
[C]Đêm nay Đêm [G]nay Đêm nay
[D]Không bao giờ[Em] tànnnn
[C]đêm nay Đêm [G]nay Đêm nay
[D]tụi tao chơi[Em] tới bếnnnnnn
[C]Đêm nay Đêm[G] nay Đêm nay
[D]Không bao [Em]giờ tàn
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận