- - -
thế bấm
[G]Từ ngày quen em tôi thật l [C]à vui.
Tôi [D]vui như thể tôi chẳng là [G]tôi.
[Am]Từ ngày xa em tôi thật [C]l à buồn.
[D]Tôi buồn như thể tôi ch [G]ính là tôi.
Điệp khúc :
[G]Ngồi đếm lá rơi trên [Em]sân, đếm xem [C]bao lần em [Am]qu a.
N [D]gồi đếm tháng năm nhạt [Am]nhoà, dệt bao nhiêu nỗi [G]nhớ.
[G]Từ khi bóng em không [C]trở lại,
[G]vườn xưa hắt hiu hương [C]cỏ dại,
[D]sân đầy lá [G]rơi, chỉ c [D]òn thế [G]thôi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận