- - -
thế bấm
Ngày mai hai đứa xa nhau thật [Am]rồi
Còn đây đêm [F]cuối nói cho cạn [Dm]lời
Nghe [G]thời gian đi qua [Am]mau
Nỗi [F]buồn chợt dâng lên [G]cao
Người [F]ơi! Biết chăng [E]lòng đau
Đường chia đôi ngã xa xôi mịt [Am]mùng.
Ngưòi vui duyên [F]mới riêng tôi lạnh [Dm]lùng.
Khi [G]thu yền rời mang [Am]thương yêu
Bỏ [F]lại dòng sông cô [G]liêu
Tội [E]cho khách sang đò [Am]chiều
Tình [C]ngỡ chết đuối, cho người [G]quên môi [Am]cười
Tàn [G]đêm đau phận [C]người, biết rằng [G]làm sao [Am]nguôi
Thôi hết [C]rồi nhìn nhau lần [Am]cuối
Nghe trái [F]sầu rụng trong lòng [Dm]tôi
Dấu tâm [G]sự phút giây lìa [Am]đôi
Đừng quên anh nhé! Hương xưa [Am]một thời
Tìm trong dĩ [F]vãng cơn mê gọi [Dm]mời.
Một [Gm]lần tình yêu [Am]ly tan.
Một đời người vui [G]cao sang Còn [E]tôi khóc duyên muộn [Am]màng (bẽ bàng).
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận