- - -
thế bấm
Đất nước [Dm]mình ngộ quá phải không [F]anh
Bốn ngàn [G]năm mà dân không chịu [Dm]lớn
Bốn ngàn [F]năm mà vẫn còn bú [Bb]mớm
Trước những bất [G]công vẫn không biết kêu [A]oan...

Đất nước [Dm]mình lạ quá phải không [F]anh
Những chiếc bánh [G]chưng vô cùng kì [Dm]vĩ
Những dự [Bb]án và tượng đài nghìn [F]tỉ
Sinh mạng con [A]người chỉ như cái móng [Dm]tay...

Đất nước [Dm]mình buồn quá phải không [Bb]anh
Biển bạc, rừng [G]xanh, cánh đồng lúa [Dm]biếc
Rừng đã [F]hết và biển thì đang [G]chết
Những con [C]thuyền nằm nhớ sóng khơi [Dm]xa...

Đất nước [Dm]mình thương quá phải không [Bb]anh
Mỗi đứa trẻ sinh [G]ra đã gánh nợ nần ông cha để [Dm]lại
Di sản cho mai [C]sau có gì để cháu con ta trang [F]trải
Đứng trước năm [C]châu mà không phải cúi [Dm]đầu...

Đất nước [Dm]mình rồi sẽ về [Bb]đâu anh
Anh không [G]biết em làm sao [Dm]biết được
Câu hỏi gửi trời [A]xanh, gửi người sau, người [Bb]trước
Ai trả lời [A]dùm đất nước sẽ về [Dm]đâu...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận