- - -
thế bấm
Đạo [Am] Phật là đạo từ [C] bi
Giúp người giác [Em] ngộ lương tâm nhẹ [Am] nhàng
Đạo [C] Phật quý báu vô vàng
Là liều thuốc [Am] trị muôn ngàn khổ [Dm] đau
Đạo [G] Phật giải thích vì [F] sao
Chúng sanh lận [Em] đận lao đao luân [Am] hồi

Đạo [C] Phật đạo của muôn [F] người
Rỏ ràng chân [Am] lý học rồi ngợi [Dm] ca
Đạo [G] Phật đạo của muôn [Em] nhà
Chăm lo thờ [G] phượng Phật Đà ban [C] ơn

Đạo [G] phật vĩnh cửu người [Am] ơi
Tự mình kiểm [G] chứng ngàn đời vẫn [C] tin
Đạo [Am] Phật đạo của chúng [Dm] sinh
Ai tin theo [G] Phật gia đình an [C] vui

Đạo [Am] Phật danh lợi tiền [F] tài
Chỉ là bọt [Am] biển lâu đài vọng [Dm] tâm
Đạo [G] Phật vi diệu thần [F] thâm
Từ bi cứu [Em] khổ [E7] Quan Âm nhiệm [Am] mầu
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận