- - -
thế bấm
1. Thương [G] sao chiếc nón bài thơ
Nhớ [C] sao tà [Bm] áo [E] hững hờ gió [A] bay [D]
Ngày [Em] đi em thuở thơ [Am] ngây
Mà nay tay bế tay [D7] bồng hò [G] ơi.

ĐK:
Hò [D] ơi ơi [C] hò
[Bm] Ơi [Am] hò [G] Ơi [Em] ơi hò hò [D] ơi
Tràng [Em] Tiền soi bóng dòng Hương
Tôi đi để [G] lại sầu [Am] thương lỡ [D] làng
Bây [G] chừ em đã sang [Em] ngang
Tim tôi tê tái dở [Am] dang [C] lối [G] về.

2. Nam [G] Giao trăm nhớ ngàn thương
Vân [C] Lâu vẫn [Bm] ngóng [E] đợi người cố [A] hương [D]
Ngày [Em] đi bao nỗi vấn [Am] vương
Mà nay ai để sầu [D7] thương riêng [G] mình.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận