- - -
thế bấm
Từ [Am] trên những rạng đông[Dm], con chim sáo nó bay ra đồng [Am]
Theo con nước [Am] đang xuôi dòng [G] ra đồng ruộng xa [Em]
Con chim sáo [Em] nghe trong lòng [G] bay bổng lời ca [Am]
Hò hò hơ, hới hơi hơi hò,[Am] hò hò hơ hơ, hới hơi hò hơi. [Dm]
Đời vui [G] sáo bay gọi bầy. [Am]
Về miền Tây[G] thăm đất Hậu Giang. [Am]
Thương câu hát[Am] để ru bao đời. [Am]
Thương cây lúa lớn [Am] nhanh theo người. [Am]
Dầm mưa dãi nắng [Am], tưới xanh ruộng đồng. [Am]
Đời vui, [G] nước trôi ngược dòng.[Am]
Tình phù sa [G] tuy đục mà trong. [Am]
Trông con nước [Am] nó trôi lạng lùng.[Am]
Thương ôi chín nhánh [Am] sông quê mình.[Am]
Cần Thơ gạo trắng, [Am] nước trong là đây.[Dm]
Người [Am] con gái Hậu Giang [Dm], xưa như cánh sáo bay xa làng, [Am]
Nay như những [Am] đóa sen hồng [G] bên dòng phù sa. [Em]
Em yêu quý [Em] những con đường [G] mang nặng những lời ca [Am]
Mùa xuân sang, sáo bay theo đàn [Am] vào mùa xuân.
Em hát vui đời vui. [Dm]
Vì nhau [G] cắn đôi hạt gạo, [Am]
Nhường cho nhau [G] chiếc áo mặc ngày xuân. [Am]
Thương câu hát [Am] để ru bao đời. [Am]
Thương cây lúa [Am] lớn nhanh theo người. [Am]
Dầm mưa dãi nắng,[Am] tưới xanh ruộng đồng. [Am]
Đời vui,[G] nước trôi ngược dòng. [Am]
Tình phù sa[G] tuy đục mà trong. [Am]
Trông con nước [Am] nó trôi lạng lùng.[Am]
Thương ôi chín [Am] nhánh sông quê mình. [Am]
Cần Thơ gạo trắng,[Am] nước trong là đây [Dm]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận