- - -
thế bấm
[C]Gà không biết gáy là [G]con gà [C]con.
Gà mà gáy sáng là con gà [C]cha.
Đi lang thang trong sân có con gà có con [C]gà.
Đi lang thang trong sân có con [G]gà có con [C]gà.

[C]Gà mà cục tác là mẹ gà [C]con.
Gà mà cục tác gà bố gà [C]cha
Đi lang thang trong sân có con gà có con [C]gà.
Đi lang thang trong sân có con [G]gà có con [C]gà.

Sheet Ảnh 'Đàn gà trong sân'

Đàn gà trong sân sheet(bản nhạc)

Sheet PDF 'Đàn gà trong sân'

dan ga trong san.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận